Meetprotocol biodiversiteit zonnevelden


Over de relatie tussen zonnevelden en biodiversiteit is nog veel onbekend - literatuurstudies en diverse praktijkervaringen ten spijt. Daarmee is niet duidelijk hoe je bij de inrichting van zonnevelden het beste rekening kan houden met biodiversiteit.

Om kennis op te doen over de relatie tussen zonnevelden en biodiversiteit zijn metingen nodig. Namens het consortium Zon in Landschap heeft Rijkswaterstaat de universiteit van Wageningen de opdracht gegeven om een meetprotocol te maken. Het protocol zorgt er voor dat de meetuitkomsten onderling vergelijkbaar worden en daarmee de kennisopbouw sneller gaat.

BoompieperopZonnepaneel

Kennis over de relatie tussen van zonnevelen en biodiversiteit is voor Rijkswaterstaat van belang omdat we onze bermen en knooppunten beschikbaarstelling willen stellen voor het opwekken van duurzame energie. Komend jaar wordt er ervaring opgedaan met het protocol en op basis van de uitkomsten volgt een update.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Wegen
Technology Readiness Level
TRL 7

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.