ZOEAB+


Als zeer open asfaltbeton (ZOAB) licht tot matig gerafeld is, kan dat worden hersteld door er zeer open emulsie asfaltbeton (ZOEAB) op aan te brengen. De levensduur van het wegdek wordt zo verlengd. Als doorontwikkeling hierop is nu ZOEAB+ ontwikkeld, een onderhoudstechniek die de levensduur van het ZOAB nóg langer maakt.

Het oude ZOAB krijgt in een werkgang een bitumenemulsie met een verjongingsmiddel (de 'plus'), gevolgd door een dunne laag ZOEAB. De gedachte achter de 'plus'-behandeling is dat deze de kwaliteit van het bestaande ZOAB verbetert en zorgt voor een betere hechting tussen het oude ZOAB en de ZOEAB. Dit zou moeten leiden tot een langere levensduur. Ook is het denkbaar dat andere, zoals nog meer verouderde ZOAB wegdekken met deze techniek kosteneffectief en duurzaam behandeld kunnen worden.

Proefvakken op de A58

De firma’s Possehl en RapidAsfalt hebben ieder een soortgelijke aanpak ontwikkeld. Het Innovatie TestCentrum begeleidt de validatie hiervan. Medio 2018 hebben beide firma’s proefvakken gerealiseerd op de A58. Deze zijn onderzocht op relevante aspecten zoals stroefheid, remvertraging, waterdoorlatendheid en geluidsemissie. Om meer inzicht te krijgen in de werking van het plus-procedé zullen deze de komende tijd actief worden gemonitord. Van een concurrent, Coldmix, worden al proefvakken in het RWS-areaal gemonitord.

WWW.VOOG.NL-386 zoeab plus RapdPossehl

Bij een positief resultaat heeft Rijkswaterstaat een kosteneffectieve onderhoudstechniek voor licht tot matig gerafeld ZOAB, die minder verkeersoverlast en milieubelasting veroorzaakt.


Projectsoort
Niet van toepassing
Technology Readiness Level
TRL 7

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.