Ideeën

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

2_Gezicht - fase 2

Bedenk ideeën om tot een oplossing te komen. Brainstorm hierover met experts.

Bedenk oplossingen | ideeën

Als het niet mogelijk is om via een bestaande oplossing de opgave te realiseren, is innovatie nodig. Nu is het tijd om ideeën te bedenken. Breng  partijen en mensen uit verschillende disciplines bij elkaar. Een idee komt namelijk vaak voort vanuit een andere discipline of branche. Kijk ook naar oplossingsrichtingen die niet voor de hand liggen. Ook als je niet zelf innoveert, is het belangrijk samen eerst een beeld te krijgen van mogelijke ideeën en oplossingen.

Om tot ideeën te komen, zijn veel tools beschikbaar. Een brainstorm is daarbij één van de meest gebruikte. Mogelijk kan het LEF Future Center helpen met de inhoud. Niet alle ideeën zullen nuttig zijn. Maak een eerste keuze om te komen tot een lijstje met de meest kansrijke ideeën. Gebruik hierbij het werkblad Selectiecriteria.

Natuurlijk kan het innovatieteam ook de markt uitdagen om met ideeën te komen. Dit kan bijvoorbeeld via het uitschrijven van een prijsvraag.

Benieuwd naar de oplossingen van anderen op een innovatie opgave? Laat je inspireren door de ideeën in de Inspiratiewijzer.

Voorbeeldproject | Kansenboek

kansenboeka6

Het Kansenboek A6 Lelystad is ontwikkeld door experts en andere partijen die ermee te maken hebben. In een serie bijeenkomsten is het kansenboek ontwikkeld. Er staan kansen in beschreven om op duurzame wijze de A6 te verbreden. Het is daarmee een bron van inspiratie voor alle betrokken partners.

Naar de volgende stap