Ontwikkelstrategie

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

2_Gezicht - fase 2

Beslis over de ontwikkelstrategie om de innovatie te kunnen realiseren.

Bedenk oplossingen | ontwikkelstrategie

Je hebt een beeld van het proces dat nodig is om tot een oplossing te komen. Wat is de stand der techniek? Welke gedragsverandering is wenselijk? Welke innovatie is nodig? Wat zijn ideeën om de opgave te realiseren en wat vraagt daarbij om extra aandacht? Welke partij kan de oplossing (technisch of anderszins) ontwikkelen? Nu ontwikkel je een strategie om de innovatie te realiseren.

Als de inschatting is dat de markt met een oplossing kan komen, organiseer dan een competitie tussen marktspelers voor een inkoopbare oplossing. De derde en vierde fase zal de markt dan vooral uitvoeren. Lees deze fases wel door om te weten wat er gebeurt. Ook als de markt innoveert, zal binnen RWS veel aandacht moeten zijn voor het gebruik ervan. De SRL-tool levert hiervoor input.

Als de markt een oplossing zelf kan realiseren, is de betrokkenheid vanuit RWS kleiner. De rol van RWS kan bestaan uit stimuleren, realiseren of regisseren. Bijvoorbeeld door op te treden als Launching Customer via een SBIR-programma. Ook kan het innovatieteam sámen met de markt innoveren. Dan doorloop je gezamenlijk met de markt de derde en vierde fase. Dit kan via een Innovatiepartnerschap. Zorg er altijd voor dat de oplossing later ook daadwerkelijk ingekocht kan worden. Houd rekening met staatsteunkaders.

Gaat het team zelf innoveren? Dan is er met een brede groep naar oplossingen gezocht. Daarna zijn de meest kansrijke oplossingen in grote lijnen uitgewerkt. Je kunt er samen voor kiezen om een volgorde aan te brengen van hoe kansrijk de verschillende oplossingen zijn  op basis van criteria. Doorloop daarna fase 3 met de oplossingsrichting met de hoogste prioriteit. Een andere mogelijkheid is om de volgende fase gelijktijdig voor verschillende kansrijke oplossingsrichtingen te doorlopen.

Hou rekening met staatssteunkaders. Maak vooraf afspraken over hoe om te gaan met intellectueel eigendom. Als RWS de volledige ontwikkeling betaald ligt het voor de hand dat dit in eigendom van RWS komt. Investeert een marktpartij ook, dan kan intellectueel eigendom een deel van de vergoeding zijn. Als intellectueel eigendom een rol speelt verdiep je hier dan in en schakel eventueel hulp in van een intellectueel eigendom manager.

Voorbeeldproject | CO2-arm asfalt

co2armasfalt

RWS heeft de opgave om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dit kan door een CO2-arm asfalt te ontwikkelen. Hiervoor heeft RWS een prijsvraag in de markt gezet. Deze prijsvraag gaat over fase 2, 3 (en 4). Zo daagt RWS de markt uit om met ideeën, plannen en ontwerpen te komen.

Naar de volgende fase