Verbeteren

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

Gezicht_fase 6

Organiseer reguliere monitoring, zodat de oplossing stapsgewijze verder verbeterd kan worden.

Neem de innovatie in productie | verbeteren

In alle fases heeft de innovatie centraal gestaan. Nu begint de periode waarin het team zich vooral kan richten op het doorvoeren van kleine verbeteringen. Dit kan door reguliere monitoring in te richten. Zo wordt een goed beeld verkregen van de prestaties van het systeem. Door de resultaten uit de monitoring te volgen, ontstaat een leercyclus van toepassen, ervaren, leren, aanpassen, toepassen, enz. Een methode die RWS veel gebruikt om verspillingen tegen te gaan, is de Krachtmethodiek.

Voorbeeldproject | zorgplicht primaire waterkeringen

6.4 Waterkering

In de Waterwet is de zorgplicht voor primaire waterkeringen vastgelegd. Hiervoor heeft RWS een uitvoeringskader opgesteld, waarin het verbeteren van de waterkeringen een centraal onderdeel is. Waar nodig worden verbetermaatregelen doorgevoerd.