Meerwaarde

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

Gezicht_fase 3

Maak in detail de meerwaarde van de innovatieve oplossing zichtbaar, stel daarvoor een business case op.

Ontwikkel een werkende oplossing | meerwaarde

In het werkblad Business Model Canvas staat onder meer in grote lijnen wat er nodig is om de innovatie verder te ontwikkelen. In deze stap ga je daar samen in meer detail op in. Hiermee maak je de kosten en baten van de innovatie in ontwikkeling en gebruik inzichtelijk. Dit is belangrijke beslisinformatie in de rest van het ontwikkelingsproces. Gebruik het werkblad Business case hierbij als hulpmiddel. Beantwoord samen de vragen:

  • Welke middelen zijn nodig om de innovatie te ontwikkelen?
  • Welke middelen zijn nodig, zodat de omgeving openstaat voor de innovatie?
  • Hoeveel tijd is nodig om de innovatie in gebruik te nemen?
  • Welke middelen zijn nodig voor het eerste gebruik in de praktijk?
  • Wat zijn de opbrengsten van de innovatie? Welke ‘oude’ kosten vervangt de innovatie? Wat is daarmee de toekomstige kostenbesparing of meerwaarde in termen van kwaliteit?

Daarnaast kun je samen de mogelijke risico’s in kaart brengen die ontstaan gedurende het ontwikkelen van de innovatie.

Voorbeeldproject | verkennen nieuwe opties

In verkeerscentrum Nederland kijkt een man naar een groot aantal schermen met beelden van Nederlandse wegen

Rijkswaterstaat vindt het belangrijk om de potentie van Floating Car Data (FCD) en GSM-data voor onze verkeersmodellen verder te onderzoeken. Het resultaat is een waardevolle aanvulling op de bestaande aanpak.