Test

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

Gezicht__fase 4

Voer de test uit, om er zo achter te komen of de innovatie in een RWS-project kan worden toegepast.

Test de oplossing in een testomgeving | test

Nu je weet hoe en wat je wilt testen om de testvragen voldoende betrouwbaar te beantwoorden, kan de innovatietest starten. Voer je een test samen met de markt uit? Wees dan extra alert op de regels voor goed publiek opdrachtgeverschap rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen, integriteit, betrouwbaarheid en transparantie.

Aan het begin van de testperiode vinden vaak de meeste proeven plaats. Plan de proeven die later in de testperiode nodig zijn al wel in. Zo is het zeker dat middelen zoals meetapparatuur beschikbaar zijn. Zonder het doorlopen van de hele testfase zijn mogelijk een aantal belangrijke vragen niet te beantwoorden. Dat kan een reden zijn dat de test over moet.

Bewaar alle ruwe testdata zelf, zodat deze later nog een keer zijn te raadplegen. Door de testaanpak samen met de resultaten breed te delen, kunnen eventuele onduidelijkheden tijdig verhelderd worden. Zo ontstaat er een breed vertrouwen in de testuitkomsten, wat opschaling gemakkelijker maakt.

Voorbeeldproject | Deltagoot van Deltares

4.2 Deltagoot Deltares nieuw type dijkbekleding

In de Deltagoot van Deltares zijn testen uitgevoerd met een nieuw type dijkbekleding. Door de vorm van deze nieuwe dijkbekleding is er minder beton nodig. Dit scheelt in kosten en in de belasting voor het milieu zonder gevolgen voor de waterveiligheid.

Naar de volgende stap