Doorontwikkelen

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

Gezicht__fase 4

Ontwikkel de innovatie door, zodat toepassing in praktijkprojecten mogelijk wordt.

Test de oplossing in een testomgeving | doorontwikkelen

Tijdens en na afronding van de test kan het team de onderzoeksresultaten gebruiken om de innovatie te verbeteren. In de test heb je met elkaar geleerd onder welke voorwaarden de innovatie in de praktijk zal werken.

Net als in fase 3 is de aandacht voor sociaal-organisatorische aspecten ook in deze fase belangrijk. Gebruik de SRL-tool hierbij als hulpmiddel. Zijn er stappen gezet ten opzichte van fase 3? Bekijk wat er nodig is om de volgende stappen te zetten.

Benoem wat de innovatie van RWS vraagt in de aanpassing van werkprocessen, procedures en eventueel normen rondom de innovatie. Denk daarbij ook na hoe RWS de innovatie straks als standaard kan toepassen en kan inkopen. Geef ook antwoord op de volgende vragen:

  • Past het al in contracten en aanbestedingsprocessen?
  • Zijn de risico’s voor de beheersorganisatie in de productiefase met bijbehorende beheersmaatregelen in beeld?

Voorbeeldproject | Drone2Go

Luchtfoto van een drone inspectie van een waterwerk

Rijkswaterstaat heeft een eerste praktijkgebied voor drones in gebruik genomen langs de Waal, tussen Tiel en Nijmegen. In dit gebied gaan Rijkswaterstaat en hulpdiensten onder de naam ‘Drone2Go’ testen en vliegen met autonome drones om sneller een overzichtsbeeld te krijgen van een incident op de vaarweg.

Naar de volgende fase