Testomgeving

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

Gezicht__fase 4

Zoek een testomgeving waarin het prototype praktijktesten kan ondergaan.

Test de oplossing in een testomgeving | testomgeving

Om innovaties te testen in een praktijkomgeving kun je gebruikmaken van het InnovatieTestCentrum, een Field Lab of de Innovatiestrook. Als er geen geschikte omgeving is, kun je in overleg met het Corporate Innovatieprogramma (CIP) een proeftuin inrichten.

Schrijf een testplan voor deze omgeving. Externe omstandigheden kunnen invloed hebben op het startmoment en de duur van de testperiode. Maak een zorgvuldige planning, en neem voldoende tijd om de test uit te voeren. Weersomstandigheden, beschikbaarheid van (meet-)apparatuur, werkzaamheden van derden, etc. kunnen van invloed zijn op je planning.

Voorbeeldproject | Digitale rivier

4.2 digitale rivier

Digitalisering verandert verwachtingen van gebruikers van het rivierengebied. Tegelijkertijd biedt digitalisering nieuwe mogelijkheden om de taken van RWS steeds efficiënter en effectiever uit te voeren. Met het programma 'Digitale Rivier' wil RWS zich hierop voorbereiden. In dit programma leert RWS samen met partners en gebruikers hiermee te experimenteren.

Naar de volgende stap