Datagedreven assetmanagement


Hoe maakt Rijkswaterstaat het beheer en onderhoud aan bruggen, tunnels en sluizen efficiënter en voorspelbaar? Datagedreven assetmanagement geeft Rijkswaterstaat de kans om de toestand en levensduur van het areaal beter in beeld te krijgen, anders te kunnen sturen, het onderhoud voorspelbaar te krijgen en daarmee betaalbaarder te worden. Datagedreven werken wordt onderdeel van het werk in het assetmanagement. Het Programma Datagedreven Assetmanagement van Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat deze manier van werken succesvol wordt geïntroduceerd.

Datagedreven assetmanagement levert Rijkswaterstaat naast baten op het gebied van onderhoud en levensduurverlenging ook een beter inzicht in het gebruik van onze assets en draagt het bij aan duurzaamheidsdoelstellingen. Hierdoor wordt niet alleen geld en capaciteit bespaard, maar bouwen we ook waardevolle kennis op die gedeeld wordt met vergelijkbare assets.

vitale assets

Datagedreven assetmanagement in de praktijk

Bij natte kunstwerken, beweegbare bruggen en tunnels is in een aantal pilots ervaring opgedaan, waarbij het beheer en onderhoud met behulp van actuele data, artificial intelligence en dashboarding op landelijk en regionaal niveau is getest. De kernvraag hierbij was: ‘werkt het?’.

De volgende periode staat de ‘uniformeringsfase’ centraal. In deze fase creëren we de organisatorische, procesmatige en technische randvoorwaarden om datagedreven assetmanagement bij binnen de hele organisatie bij natte kunstwerken, beweegbare bruggen en tunnels te doen. De kernvraag in deze fase is: 'hoe werken we ermee?'

Leerlocaties en onderhoudscontracten

Voor het programma gebruiken we een aantal plekken om de werkwijze voor datagedreven werken te ontwikkelen en om de benodigde techniek te beproeven. In deze pilots werken we samen met teams van collega’s van Rijkswaterstaat en verschillende onderhoudsaannemers en leveranciers.

Samen met anderen

Datagedreven assetmanagement doen we samen met anderen, bijvoorbeeld met marktpartijen, kennisinstellingen en met andere overheden. Voor de volgende implementatiestap hebben we een intentieovereenkomst gesloten met 5 marktpartijen die werkzaam zijn in het onderhoud. Lees meer datagedreven assetmanagement


Projectsoort
Niet van toepassing
Technology Readiness Level
TRL 7, TRL 8

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op: