Vitale assets met voorspelbaar onderhoud


Hoe maakt Rijkswaterstaat het onderhoud aan bruggen, tunnels en sluizen efficiënter? Te vroeg onderhoud plegen is zonde van het geld. Maar te laat onderhoud is natuurlijk ook niet goed. Installaties  kunnen hierdoor stuk gaan. Voorspelbaar onderhoud is hier het sleutelbegrip en een nieuwe manier van werken. Daarvoor is het programma Vitale Assets opgezet, met een data gedreven aanpak als basis.

Het levert ons naast baten op het gebied van onderhoud en levensduurverlenging ook een beter inzicht in het gebruik van onze assets. Hierdoor besparen we niet alleen geld en capaciteit maar bouwen we ook waardevolle kennis op. Ook draagt het bij aan energie en materiaalbesparing.

vitale assets

Pilots en onderhoudscontracten

Voor het programma gebruiken we een aantal pilots om zowel de benodigde techniek als de gewenste werkwijze te bepalen. In deze pilots werken we samen met teams van collega’s van Rijkswaterstaat en verschillende onderhoudsaannemers en leveranciers.

In 2019 zijn in verschillende regio's nieuwe pilots opgestart. Daarnaast hebben we onze leerervaringen met een grote groep collega’s en mensen buiten Rijkswaterstaat gedeeld. De lopende pilots zijn een stapje verder gebracht.

In de loop van 2020 gaan we nog een stap verder: dan zullen wede werkwijze voor het eerst ook in nieuwe onderhoudscontracten opnemen.


Projectsoort
Rijkswaterstaat innoveert
Thema
Informatievoorziening, Vaarwegen, Wegen
Technology Readiness Level
TRL 7

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op.