Oplossingen

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

2_Gezicht - fase 2

Ontwikkel de meest kansrijke ideeën door tot oplossingen. Zo krijg je een eerste beeld van de werking in de praktijk.

Bedenk oplossingen | oplossingen

Je hebt met elkaar een lijstje opgesteld met de meest kansrijke oplossingen op basis van het Werkblad Selectiecriteria. Je maakt nu een grove schets van de gekozen oplossing. Beschrijf de mogelijkheden van de oplossing. Wat zijn de basisprincipes van de innovatie? Welke technologieën zijn nodig? En hoe krijgen die een plek in de praktijk? Vul dit aan met een eerste beeld van het gewenste gedrag van toekomstige gebruikers en werking in de praktijk. Dit helpt om een beeld te kunnen vormen van de te overwinnen weerstand.

Gebruik het Werkblad Inschaling Innovatie hierbij om te helpen. Dit geeft een beeld van de ‘volwassenheid’ van de oplossing op basis van Technological Readiness Level (TRL) en Stakeholder Readiness Level (SRL). Zo wordt duidelijk welke inspanning op technologisch en sociaal-organisatorisch vlak nodig zijn. Tegelijk geeft het een indicatie of, en hoe snel, het team de volgende fases kan doorlopen.

Voorbeeldproject | marktuitvraag circulair viaduct

Dre bouwers kijken naar het zorgvuldig uithijsen van viaductligger voor hergebruikt

'In 2030 willen we volledig circulair bouwen. Dat gaat ons alleen samen met de hele keten lukken en waarschijnlijk niet in een keer’, vertelt programmamanager Wietse de Jong. ‘We zijn met circulaire viaducten begonnen. Circulaire bruggen zijn de volgende stap.’ Als ‘bedoelingenmanager’ zorgt Bram van den Heuvel ervoor dat het SBIR-projectteam zich blijft focussen op de bedoeling: de transitie naar circulair bouwen in 2030. De uitvraag leverde 32 heel diverse voorstellen op. Een onafhankelijke commissie selecteerde tien partijen voor een haalbaarheidsonderzoek. Met de resultaten daarvan koos de commissie uiteindelijk drie partijen die nu een prototype kunnen gaan bouwen.

Naar de volgende stap