Ondersteuning

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

Gezicht_fase 6

Ondersteun de gebruiker om opschaling en ingebruikname zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Neem de innovatie in productie | ondersteuning

Controleer in deze stap of ondersteuning op orde is om de innovatie in gebruik te nemen. Voorwaarden en processen zijn op basis van de praktijk in fase 5 aangepast. Zorg voor een implementatieplan. Neem hierin een heldere planning op wanneer welke afdelingen met de innovatie gaan werken.

Het is verstandig om een implementatieteam op te zetten. Dit team heeft als doel om te zorgen dat iedereen die te maken heeft met de innovatie gaat werken volgens de nieuwe werkwijze. Zorg dat iedereen zich bewust is van het bestaan en de mogelijkheden van de innovatie. Het implementatieteam kan collega’s ondersteunen om de innovatie in gebruik te nemen.

Ook via het opzetten van een training of  het inrichten van een helpdesk kan de gebruiker ondersteund worden. Daarnaast kan een (tijdelijke) community worden opgezet waarin gebruikers hun ervaringen kunnen delen. Kies het middel dat het beste aansluit bij de gebruiker en de innovatie. Vooral in de beginfase zal niet iedereen weten wat er van hem of haar wordt verwacht en kunnen er vragen en problemen zijn die om een snelle oplossing vragen. Nadat gebruikers gewend zijn aan de innovatie, zullen de vragen afnemen.

Voorbeeldproject | training Toegepast Prestatiemeten

Twee mannen bekijken een werktekening die is uitgespreid over de bestuursstoel in een minibus

Prestatiemeten is niet meer weg te denken uit het dagelijkse werk bij Rijkswaterstaat. Het helpt om de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te versterken en zaken bespreekbaar te maken en te houden. Dat laatste gebeurt met name in de zogenoemde dialoogfase. Maar het valt niet altijd mee om daar praktisch invulling aan te geven. Het kan best lastig zijn om je kwetsbaar op te stellen en open het gesprek te voeren over verbeterpunten. Om daarmee te oefenen is de training Toegepast Prestatiemeten ontwikkeld.

Naar de volgende stap