Standaard

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

Gezicht_fase 6

Standaardiseer werkprocessen, zodat gebruik van de innovatieve toepassing normaal wordt.

Neem de innovatie in productie | standaard

De innovatie zal nu een plaats krijgen in de inkoopprogrammering. Daarbij dienen beheer en onderhoud op elkaar afgestemd te zijn. De materiaalkeuze en ontwerp zijn van invloed op de uit te voeren inspecties en het uit te voeren onderhoud op de lange termijn. Denk hierbij ook aan het beschikbaar hebben van reserveonderdelen of het inrichten van een storingsdienst.

Hoe beter deze werkprocessen zijn ingericht, hoe soepeler de implementatie verloopt. Hierdoor zal de innovatie eerder de nieuwe standaard zijn.

Als de innovatie een tijd als standaard wordt toegepast, zijn de prestaties die de innovatie levert voorspelbaar en daarmee betrouwbaar. Risico’s voor bijvoorbeeld leveranciers, fabrikanten en andere partijen nemen af en er kunnen nadere afspraken gemaakt worden over een langere garantietermijn.

Voorbeeldproject | Multi Purpose Vessels

Blik op een geel multi purpose vessel in een kanaal

De Rijksrederij heeft recent de nieuwe Multi Purpose Vessels (MPV’s) in gebruik genomen. Dit zijn schepen die voor meerdere taken en opdrachtgevers, inzetbaar zijn. Functies die voorheen door meerdere schepen werden uitgevoerd, zoals vaarwegmarkering en het meten van de waterkwaliteit, worden nu op één schip gecombineerd.

Naar de volgende stap