Gebruiksomgeving

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

Gezicht_fase 3

Breng de gebruiksomgeving in beeld, zodat deze omgeving klaargemaakt kan worden voor de innovatie.

Ontwikkel een werkende oplossing | gebruiksomgeving

Het is belangrijk om relatief vroeg in het proces in beeld te hebben wat er moet gebeuren om de innovatie uiteindelijk met succes in gebruik te kunnen nemen. Wie kan de doorslag geven bij het breed invoeren van de innovatie? Welke werkprocessen raakt de innovatie? Gebruik de SRL-tool van RWS om dit in beeld te krijgen. Het werkblad Inschaling Innovaties kan hier ook  bij helpen.

Zodra je de omgeving in beeld hebt, vertaal je dit samen naar het prototype. De benodigde inspanningen voor de innovatieve oplossing moeten in verhouding staan tot de opgave zoals in fase 1 bepaald. Als dat niet het geval is, kan het team kiezen voor een totaal andere, of alleen een iets aangepaste oplossing.

Voorbeeldproject | innovatiepartnerschap kustlijnzorg

Een zeeschip spuit in een grote boog zand op voor een helder blauwe lucht

Rijkswaterstaat wil de kustlijnzorg verduurzamen met slimme, kostenefficiënte innovaties. Dat gebeurt met een nieuwe manier van aanbesteden: het innovatiepartnerschap. Projectleider Waldo Broeksma is positief over deze manier van werken. ‘Samen met bedrijven onderzoeken we stapsgewijs of en zo ja hoe kansrijk innovaties zijn. Het mooie is: zodra je een gezamenlijk doel hebt en de dialoog met elkaar aangaat, kom je echt verder.'

Naar de volgende stap