Prototype

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

Gezicht_fase 3

Maak een werkend prototype. Zo reduceer je de onzekerheid over de haalbaarheid steeds verder.

Bedenk oplossingen | prototype

In deze stap zet je het concept om in een werkend prototype. Betrek hierbij collega’s en betrokkenen buiten RWS. Doorloop het ‘prototyping-proces’ in snelle iteraties, waarin het team samen met gebruikers en andere betrokkenen het concept stapsgewijs ontwikkelt tot prototype. Gebruik hierbij het werkblad Prototyping als hulpmiddel.

Neem drie stappen om tot een prototype te komen:

  1. Omschrijf de werking van de innovatie. Hoe draagt de innovatie bij aan het oplossen van de opgave?
  2. Ontwikkel de verschillende onderdelen waaruit de innovatie (waarschijnlijk) bestaat. Welke onderdelen zijn cruciaal voor het succes/slagen van de innovatie?
  3. Integreer de onderdelen tot een ‘working prototype’. Hoe komen onderdelen samen in een innovatie?

Test het prototype met iedereen die de innovatie in de praktijk gaat gebruiken. Afhankelijk van de innovatie kan het gaan om een prototype, computersimulatie of een eerste test in een afgeschermde omgeving. Draagt het prototype daadwerkelijk bij aan een oplossing voor de opgave?

Voorbeeldproject | ultrastil wegdek

ultrastil wegdek

De geluidsoverlast op snelwegen neemt voor omwonenden toe door de groei van het aantal auto’s. Daarom ontwikkelt RWS Ultrastil Wegdek (USW). Nadat een businesscase is opgesteld en productontwikkeling is gedaan, zijn drie soorten USW getest in een laboratorium (fase 4). Deze testen waren succesvol. RWS heeft na praktijktesten besloten om niet in te zetten op doorontwikkeling.

Naar de volgende stap