Testvragen

Breng de opgave in beeld Uitdaging Belanghebbenden Draagvlak Bedenk oplossingen Quickscan Schaalbaarheid Ideeën Oplossingen Ontwikkelstrategie Ontwikkel een werkende oplossing Concept Prototype Gebruiksomgeving Meerwaarde Test de oplossing in een testomgeving Testvragen Testomgeving Test Aanpassen Pas de innovatie toe in de praktijk Inkopen Projectomgeving Toepassen Opschalen Monitoren Neem de innovatie op in de productie Ondersteuning Standaard Uitfasering Leren

Gezicht__fase 4

Welke onzekerheden moeten nog worden weggenomen? Formuleer hier testvragen bij.

Test de oplossing in een testomgeving | testvragen

In deze stap zet het team een test op om het werkende prototype in de praktijk uit te proberen. Bij testen is de centrale vraag: hoe zal een innovatie zich houden onder operationele omstandigheden?

Ga in de opzet van de test zoveel mogelijk uit van de toekomstige praktijk. Maak helder wat je samen wil gaan testen en op welke kennisvragen een antwoord moet komen. Denk ook aan welke kennis nodig is om de innovatie in de volgende fases in de ‘productie’ te laten landen. Let hierbij op alle praktijknormen die RWS bij het gebruik stelt.

Voorbeeldproject | HEALroad

HEALroad

HEALroad is de naam van een ontwikkelingstraject naar zelfherstellend asfalt. Dit type asfalt kent een langere levensduur en minder onderhoud. In Zuid-Nederland is een testvak aangelegd om antwoord te krijgen op de vraag wat de milieu-impact en levenscycluskosten van HEALroad zijn.

Naar de volgende stap