Roadmaps Data & IV

Focuspunt Data & IV

De wereld om ons heen kenmerkt zich door toenemende digitalisering. Dat beïnvloedt ons werk ingrijpend, denk bijvoorbeeld aan de bediening van objecten. We willen de kansen die digitalisering biedt, zo veel mogelijk benutten om het werk van Rijkswaterstaat beter, slimmer, sneller en goedkoper te organiseren. Daarbij willen we als overheidsorganisatie garant staan voor een veilig en betrouwbaar netwerk voor informatievoorziening met voldoende aandacht voor privacy en ethiek. Samenwerking is hierbij onmisbaar, extern en intern. Data en IV hangt namelijk nauw samen met alle andere focuspunten uit deze Innovatieagenda.

Voor Data & IV zijn 3 roadmaps gemaakt, die we graag samen met onze bestaande én nieuwe partners verder uitwerken. De roadmaps zijn gecategoriseerd op basis van techniek en innovatieopgave, om zo een innovatie-ecosysteem te kunnen vormen.

Digital Twins

IA Sourcing