Smart Mobility

Focuspunt Smart Mobility

Smart Mobility is de verzamelnaam voor alle slimme ontwikkelingen op mobiliteitsgebied. Denk daarbij aan dataverwerking (big data), zelfrijdende auto's, automatisering in verkeers- en mobiliteitsmanagement en nieuwe mobiliteitsdiensten. Deze ontwikkelingen leveren een belangrijke bijdrage aan de ambities van Rijkswaterstaat, zoals vlot en veilig van A naar B reizen. Nieuwe technologieën en diensten maken het mogelijk om bijvoorbeeld slimmer van deur tot deur kunnen reizen en ladingen efficiënter te vervoeren.

Onze eindgebruiker verwacht dat we met onze informatiesystemen en onze infrastructuur inspelen op deze ontwikkelingen. Rijkswaterstaat zet de komende jaren sterk in op verdere verbetering van de dienstverlening aan de (vaar)weggebruiker, in samenwerking met marktpartijen (waaronder serviceproviders). Ook werken we aan verhoogde efficiency van onze eigen werkprocessen.

Voor Smart Mobility zijn op globaal niveau 2 roadmaps gemaakt, die we graag samen met onze bestaande én nieuwe partners verder uitwerken. De roadmaps zijn gecategoriseerd op basis van het netwerk waarbinnen de mobiliteit zich afspeelt, om daar omheen een innovatie-ecosysteem te kunnen vormen.

Wegverkeermanagement

Scheepvaartmanagement