Roadmaps Vervanging en Renovatie

Focuspunt Vervanging & Renovatie

Nederland beschikt over een uitstekende infrastructuur. Maar het is niet vanzelfsprekend dat dat zo blijft. Veel bruggen, sluizen en tunnels zijn aangelegd vanaf de jaren 50 en naderen het einde van hun levensduur. Als we willen dat de netwerken blijven functioneren, dan moeten veel van deze objecten binnen afzienbare tijd geheel of gedeeltelijk vervangen of gerenoveerd worden. Deze Vervangings- en Renovatieopgave (VenR) voor de infrastructuur speelt nu al, en groeit de komende tien jaar nog verder. Alleen al om deze opgave qua omvang aan te kunnen, is innovatie nodig. Daarnaast willen we onze netwerken tegelijkertijd – waar mogelijk – groener en slimmer maken. Kortom: Rijkswaterstaat wil de bestaande infrastructuur de komende decennia verjongen, vernieuwen en verduurzamen.

Dat bereiken we door te investeren in onze bestaande infrastructuur en door te focussen op innovaties die onze netwerken op een kosteneffectieve manier toekomstbestendig, groener, slimmer maken. Daarmee kan Rijkswaterstaat de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van (vaar)wegen blijven garanderen.

Voor Vervanging en Renovatie zijn vijf roadmaps gemaakt, die we graag samen met onze bestaande én nieuwe partners verder uitwerken. De roadmaps zijn gecategoriseerd op basis van het objecttype, om zo een innovatie-ecosysteem te kunnen vormen.

Schutsluizen

Stormvloedkeringen

Tunnels

Beweegbare bruggen

Lijninfrastructuur